Overvliegdienst: ze zijn gevlogen!Zondag 5 juli stond in het teken van de kinderen uit groep 8 die volgend schooljaar naar het middelbaar onderwijs gaan en van de kindernevendienst overvliegen naar de 12plus-nevendienst.
Het betreft Babet v.d. Windt, Collin Zeeuw, Maartje Peters, Marieke Mostert, Veerle Bakker, Guusje v.d. Wal, Marjolein v.d. Ende, Gijs Oosthoek en Myrthe v.d. Hout. Het thema dat zij bedacht hadden voor deze dienst was: Iedereen heeft zijn kwaliteiten. We hebben gelezen uit 1 Korintiërs 12 over de vele gaven van de ene heilige Geest en de verschillende lichaamsdelen die allemaal hun eigen functie hebben.
In deze dienst zijn de nieuwe jeugdouderlingen Daniël en Esther Booms bevestigd.  

 
terug

Viering Dorpskerk

Dorpskerk, 9 mei 2021
10.00 uur
Ds. D. Verboom uit Leiden
Orde van dienst, volgt nog

Dorpskerk, 13 mei 2021
09.30 uur Hemelvaartsdag
Ds. E. Dibbets-van der Roest
Orde van dienst, volgt nog

Kerkomroep, luisteren en kijken, klik hier 

Kerkbezoek tot maximaal 30 personen.

Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.