zondag 10 april 2022

Muziekmiddag

Locatie: 
 Het Baken
Tijdstip: 
 15.30

We nodigen iedereen, jong en minder jong, uit om met zijn allen God te aanbidden en gezellig te zingen en muziek te maken. Neem gerust je eigen muziekinstrument mee! We zullen vanaf 15.15 uur de deuren van het Baken openzetten en starten om 15.30 uur. Als je vooraf laat weten dat je komt sturen we je alvast de liedjes toe. Spontaan aanschuiven mag natuurlijk ook! Verzoek liederen zijn altijd welkom!

terug
 


Viering Dorpskerk

Dorpskerk, zondag 29 januari
10.00 uur       
Ds. E. Dibbets-van der Roest
Jeugddienst, orde van dienst klik hier

 
17.00 uur       
Ds. J. van den Berg-Meelis uit Leiden
Taizé viering

Orde van dienst, volgt nog

Kerkomroep, luisteren en kijken, klik hier 

Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.