Met beleid

Na de bidstond voor gewas en arbeid op 9 maart 2022, was er een gemeenteavond. Tijdens deze avond is er gesproken over het nieuwe beleidsplan in ontwerp. Thema van het plan sluit aan bij het jaarthema van de landelijke kerk: ‘Van U is de toekomst’. De werkgroep was benieuwd naar de mening van gemeenteleden. In vier groepjes is er over de verschillende onderwerpen gesproken: gemeente-zijn, viering van het avondmaal, zending en evangelisatie. De aanwezigen waarderen over het algemeen de bestaande manier van kerk-zijn. Vooral de activiteiten waarin onderlinge ontmoeting mogelijk is, worden waardevol gevonden. Er werd instemmend gereageerd op het voorgestelde plan, om ons in de komende jaren met name te richten op ontmoetingsmomenten, (geloofs)onderwijs en dienstbaarheid. De uitdagingen liggen vooral in het actief bij de kerk betrekken van een jongere generatie. Klik op onderstaande link en lees het voorlopige plan. Er kan gereageerd worden met aanvullingen of ideeën tot aan de Pasen. Bruikbare reacties zullen worden gebruikt in de verdere uitwerking van het beleid.
De werkgroep: Judith Bakker, Daniël Booms, Ria Maassen, Erika Dibbets

Klik hier om het plan te lezen: Opzet Beleidsplan Van u is de toekomst
terug