Kringloop

De Kringloop is gevestigd in het Jeugdhuis te Schipluiden.
Iedere dinsdag is de kringloopmarkt geopend van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 19.00 uur tot 20.30 uur.
Elke 2e en 4e zaterdag van de maand is de Kringloopmarkt open van 10.00 uur tot 14.00 uur.
Er is gelegenheid om goede, gebruikte spullen in te leveren en vooral ook gelegenheid om te komen winkelen!
De Kringloopmarkt is te bereiken achter en naast de AH (vanaf de parkeerplaats), tegenover Kasteellaan 1.  

Meer informatie via mailadres kringloop@protestantschipluiden.nl
terug

Viering Dorpskerk

Dorpskerk, zondag 29 januari
10.00 uur       
Ds. E. Dibbets-van der Roest
Jeugddienst, orde van dienst klik hier

 
17.00 uur       
Ds. J. van den Berg-Meelis uit Leiden
Taizé viering

Orde van dienst, volgt nog

Kerkomroep, luisteren en kijken, klik hier 

Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.