maandag 25 april 2022

Koffie en krant

Datum: 
 maandag 25 april 2022
Tijdstip: 
 10.00 uur
Locatie: 
 Het Baken

Koffie, Bijbel en krant
Maandag 25 april is er om 10.00 uur weer gelegenheid om onder het genot van koffie of thee onderwerpen uit de actualiteit te bespreken in het licht van het christelijk geloof en verhalen uit de Bijbel. Als bezoeker mag je zelf een onderwerp aandragen; iets dat je is opgevallen, verbazing of verontwaardiging teweeg bracht of vragen oproept of anderszins de moeite waard is om te delen met anderen. Toegang is vrij, maar een vrijwillige bijdrage in het “koffiepotje” is welkom.
 

terug
 


Viering Dorpskerk

Dorpskerk, 1 oktober 2023
10.00 uur  
Mevr. Ds. G.J. Stougie uit Pernis

Kerkomroep, luisteren en kijken, klik hier 

Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.