maandag 25 april 2022

Koffie en krant

Locatie: 
 Het Baken
Tijdstip: 
 10.00 uur

Koffie, Bijbel en krant
Maandag 25 april is er om 10.00 uur weer gelegenheid om onder het genot van koffie of thee onderwerpen uit de actualiteit te bespreken in het licht van het christelijk geloof en verhalen uit de Bijbel. Als bezoeker mag je zelf een onderwerp aandragen; iets dat je is opgevallen, verbazing of verontwaardiging teweeg bracht of vragen oproept of anderszins de moeite waard is om te delen met anderen. Toegang is vrij, maar een vrijwillige bijdrage in het “koffiepotje” is welkom.
 

terug
 


Viering Dorpskerk

Dorpskerk, zondag 29 januari
10.00 uur       
Ds. E. Dibbets-van der Roest
Jeugddienst, orde van dienst klik hier

 
17.00 uur       
Ds. J. van den Berg-Meelis uit Leiden
Taizé viering

Orde van dienst, volgt nog

Kerkomroep, luisteren en kijken, klik hier 

Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.