maandag 7 februari 2022

Koffie en krant

Locatie: 
 Het Baken
Tijdstip: 
 10.00 uur


Maandagmorgen 7 februari is er vanaf 10 uur weer gelegenheid in het Baken om de actualiteiten in het licht van de Bijbel te bespreken onder het genot van koffie of thee.
 

terug
 


Viering Dorpskerk

Dorpskerk, zondag 29 januari
10.00 uur       
Ds. E. Dibbets-van der Roest
Jeugddienst, orde van dienst klik hier

 
17.00 uur       
Ds. J. van den Berg-Meelis uit Leiden
Taizé viering

Orde van dienst, volgt nog

Kerkomroep, luisteren en kijken, klik hier 

Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.