KND 12+ gaat online!

Ook de 12+ groep heeft ervoor gekozen voorlopig online verder te gaan. Via de app-groepen wordt een linkje gedeeld van een padlet prikbord. Dit bord wordt in de loop van de weken steeds verder gevuld met muziek, filmpjes, gebeden en gedichten. Julie kunnen hierop reageren en als je iets leuks erop wilt plaatsen of een idee hebt kun je dit mailen naar: daniellevoogt@hotmail.com. Het is de bedoeling dat het een prikbord wordt voor jullie, van jullie dus doe mee!
terug

Viering Dorpskerk

Zondag 4 december 2022
10.00 uur Dorpskerk, 2e Advent
Ds. Erika Dibbets-van der Roest

Orde van dienst, klik hier
Adventslied, klik hier
 
Kerkomroep, luisteren en kijken, klik hier 

Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.