Kindernevendienst

Tijdens de diensten op zondagochtend gaan de kinderen van de basisschool een gedeelte van de kerkdienst naar hun eigen dienst.

Vanwege de coronamaatregelen zal de vorm van de nevendienst er voorlopig iets anders uitzien. We willen graag voorkomen dat de kinderen tweemaal door de banken en de zaal tijdens de dienst lopen, daarom hebben we gekozen om, eens in de twee weken, een nevendienst tijdens de gehele dienst de houden. U kunt uw kinderen aan het begin van de dienst naar het baken brengen en aan het einde van de dienst weer ophalen.
De vorm van de nevendiensten kan door het jaar heen nog wijzigen. Hierover wordt u tijdig geïnformeerd in de diensten, via de zondagsbrief, via samen en via de website.


Adventsproject nevendienst 2020
Het is alweer bijna Advent. De nevendienstleiding heeft een leuk thuis programma samengesteld. Hiermee kunnen de kinderen zelf thuis, maar samen met de hele kerk, kerst voorbereiden. De nevendiensten van de basisschool vervallen met dit project de rest van 2020.

 

terug

Viering Dorpskerk

Dorpskerk, 20 juli 2021
10.00 uur
Rouwdienst mevrouw Trix de Bruijne-Voogt
Ds. E. Dibbets-van der Roest

Orde van dienst, klik hier
 
Dorpskerk, 25 juli 2021
10.00 uur
Ds. Erika Dibbets-van der Roest

Orde van dienst, volgt nog

Kerkbezoek tot maximaal 66 personen.

Kerkomroep, luisteren en kijken, klik hier 

Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.