Kerstattenties

Op zondag 10 december zullen er weer kerstattenties uitgedeeld worden.
Voor of na de dienst kunt u u/jij een of meerdere attenties ophalen in het Baken om weg te brengen.
Een kort bezoekje wordt meestal erg op prijs gesteld.
Ook is er weer de mogelijkheid om een of meerdere attenties op te halen bij Aria van Leerdam.
BM Singel 6 tel 015-3808047/
Dit kan op zaterdag morgen 9 december van 900 uur tot 1300 uur.
Wij hopen op uw medewerking.
Alvast hartelijk bedankt.
De diaconie.
 
terug