zondag 12 maart 2023 om 10.00 uur

Viering Dorpskerk 3e 40 dagen tijd
Voorganger(s): ds. E. van Rooijen uit Noordeloos
Organist: m.m.v. Muziekteam

Bij de diensten
Zondag 12 maart is het de derde zondag in de veertigdagentijd. Voorganger is ds. E. van Rooijen uit Noordeloos. Een muziekteam zal muzikale medewerking verlenen. Volgende week zondag, 19 maart, staat de doopviering gepland voor Fenna van Leeuwen.

Symbolische schikking
Deze zondag wordt in de symboliek verbinding gezocht met de evangelielezing uit Joh. 4, waar Jezus een vrouw ontmoet bij de waterbron. In de schikking is gewerkt met wat er op en bij het water groeit. De krans omlijst het geheel waardoor het idee van een vijver ontstaat. De spiegel verwijst naar het spiegelende wateroppervlak en naar reflectie, bezinning.

Collectes
Tijdens de dienst collecteert de Diaconie en bij de uitgang vragen de kerkrentmeesters uw bijdrage.

Collecte Omzien naar gevangenen
Zondag collecteert de Diaconie tijdens de dienst voor de gevangenezorg. In Nederland zijn ruim 33.000 mensen gedetineerd en zitten een korte of langere gevangenisstraf uit. Jezus vraagt ons niet te oordelen, maar barmhartig naar hen om te zien. Daarom reiken we (ex-)gevangenen, tbs-patiënten en hun familie een helpende hand om te werken aan herstel. Kerk in Actie ondersteunt diverse initiatieven in Nederland die omzien naar gevangen en hun partners en kinderen, hen bezoeken tijdens de detentie en een nieuwe kans bieden in de maatschappij. Zoals bijvoorbeeld Exodus, partner van Kerk in Actie, die speciale herfstweken organiseert waar kinderen kostbare tijd met hun gedetineerde ouder kunnen doorbrengen en samen weer even iets van het echte gezinsleven kunnen ervaren.
Deze hulp is voor de gevangen en hun gezinsleden heel belangrijk en daarom bevelen we deze collecte dan ook van harte bij u aan. Giften zijn van harte welkom op reknr. NL83RABO0146831535 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. te Schipluiden o.v.v. Gevangenezorg.
De Diakenen.

Kindernevendienst
Er is zondag kindernevendienst voor de basisschoolkinderen.
 

terug