woensdag 8 maart 2023 om 19:30 uur

Viering Dorpskerk Bidstond
Voorganger(s): Ds. Erika Dibbets-van der Roest

Bij de diensten
Op woensdag 8 maart is er om 19.30 uur een bidstond voor gewas en arbeid. Voorganger ds. E. Dibbets-van der Roest. Aansluitend is er gemeente-avond in het Baken (zie bericht hieronder).

Collectes
In de bidstonddienst collecteren de kerkrentmeesters en de Diaconie.

Gemeente-avond 8 maart
In aansluiting op de bidstond is iedereen welkom in het Baken. Het is de bedoeling, dat er dan in kleine groepjes met elkaar gesproken wordt over ons gemeente-zijn. Als we het eens over een andere boeg willen gooien (zie Joh. 21), wat verwachten we dan en hoe doen we dat dan? Helpt het idee van ‘Samen jong’ ons verder? Daarin wordt gedacht in zes kernwaarden voor een kerk met alle generaties. De kernwaarden zijn: voorrang geven aan jongeren; de boodschap van Jezus serieus nemen; hart hebben voor jongeren; verantwoordelijkheid geven; warme gemeenschap zijn; beste buren zijn. Welke van deze kernwaarden willen wij versterken?

 

terug

Viering Dorpskerk

Dorpskerk, zondag 4 juni 2023 
10.00 uur  
Ds. E. Dibbets-van der Roest,
Viering Heilig Avondmaal
Orde van dienst, volgt nog
 
Kerkomroep, luisteren en kijken, klik hier

Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.