zondag 14 augustus 2022 om 10.00 uur

Viering Dorpskerk
Voorganger(s): Ds. Erika Dibbets-van der Roest

Zondag 14 augustus gaat ds. E. Dibbets-van der Roest voor in de morgendienst.

Collectes zondag 14 augustus
Tijdens de dienst collecteert de Diaconie voor de zending en bij de uitgang vragen de kerkrentmeesters uw bijdrage.

Zendingscollecte 14 augustus
De kerk staat op tegen armoede in dorpen in Egypte. Zondag vraagt de Zending, in de dienst, uw bijdrage voor het werk van BLESS in Egypte. Op het uitgestrekte platteland van Egypte is de armoede groot. De werkloosheid is enorm en inwoners hebben nauwelijks toekomstperspectief. BLESS, de diaconale organisatie van de Koptisch-Orthodoxe Kerk, wil de leefomstandigheden in arme dorpen verbeteren door economische ontwikkeling te stimuleren. De armste inwoners krijgen hulp om stroom en water te kunnen betalen en de dorpelingen kunnen een microkrediet aanvragen om een eigen bedrijfje te starten. Dankzij een eigen inkomen, kunnen hun kinderen naar school en vertrekken minder jongeren naar de stad of het buitenland om hun leven op te bouwen. Met de opbrengst van deze collecte steunt u het werk van Kerk in Actie in Egypte en andere zendingsprojecten. Helpt u mee? Geef in de collecte of maak uw gift over via NL83RABO 01468 31535 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente, o.v.v. Zomer-Zending.
De Zendingscommissie.
 

terug

Viering Dorpskerk

zondag 14 augustus 2022
10.00 uur, Dorpskerk
Ds. Erika Dibbets-van der Roest
 
Kerkomroep, luisteren en kijken, klik hier 

Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.