zondag 26 maart 2023 om 10.00 uur

Viering Dorpskerk 5e 40-dagen tijd
Voorganger(s): Ds. Erika Dibbets-van der Roest
Organist: m.m.v. Cantorij

25-jarig jubileum 
29 maart 1998. Een gedenkwaardige dag. De dag dat ds. Erika Dibbets- van der Roest werd bevestigd in Schipluiden. Dat is dus inmiddels bijna 25 jaar geleden. We willen deze dag niet zomaar voorbij laten gaan. Het wordt niet uitgebreid gevierd, maar een bloemetje is toch zeker op zijn plaats. Het zou natuurlijk ook heel fijn zijn als we met velen aanwezig zijn tijdens de morgendienst van zondag 26 maart. Na afloop krijgt iedereen de gelegenheid om herinneringen op te halen onder het genot van een kopje koffie of thee. We zien jullie graag op deze heuglijke dag!

Bij de diensten
Zondag 26 maart is het de vijfde zondag in de veertigdagentijd. In deze dienst zal de cantorij muzikale medewerking verlenen. Het rooster biedt ons als mogelijke lezing een gedeelte uit Johannes 11 over de opwekking van Lazarus, een vriend van Jezus. Dit wonder wordt de opmaat naar de arrestatie van Jezus. Let op dat dit weekend de zomertijd begint!

Symbolische schikking
De symbolische schikking is gemaakt naar aanleiding van het evangelie over de opwekking van Lazarus uit het graf. De krans staat voor de kringloop van het leven, zonder begin en zonder eind. Droge grassen en takken verwijzen naar het vergankelijke aardse leven, terwijl verse tulpen en grassen verwijzen naar het nieuwe leven.

Collectes
Tijdens de dienst wordt gecollecteerd door de diaconie en bij de uitgang vragen de kerkrentmeesters uw bijdrage.

Toelichting collecte diaconie: Werelddiaconaat Bangladesh
Zondag collecteert de diaconie tijdens de dienst voor het Werelddiaconaat in Bangladesh.
In Bangladesh is de werkloosheid onder jongeren hoog. Een van de redenen hiervoor is dat veel opleidingen in Bangladesh niet goed aansluiten bij wat er op de arbeidsmarkt nodig is. Zo is er bijvoorbeeld een groot tekort aan goed opgeleide vakmensen en worden jongeren uit India aangetrokken om dat werk te doen. Kerk in Actie gaat samen met een lokale partnerorganisaties 300 jongeren een leerwerktraject aanbieden, bijvoorbeeld als elektricien, reparateur van witgoed, elektronica of motorfietsen, computerspecialist, kleermaker, goudsmit of meubelmaker. Ook kunnen jongeren een training in ondernemersvaardigheden volgen. Jongeren worden vervolgens begeleid naar werk of krijgen ondersteuning om een eigen bedrijf kunnen starten. Het ontwikkelen van zelfstandigheid is voor deze jongeren van groot belang en daarom bevelen we deze collecte dan ook van harte aan. Giften zijn van harte welkom op reknr. NL83RABO0146831535 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. te Schipluiden o.v.v Banladesh
De diakenen.

Versoberingsactie
Het saldo van de versoberingsactie is 688,26 euro.

Kindernevendienst
Er is zondag kindernevendienst voor de basisschoolkinderen.

 

terug

Viering Dorpskerk

Dorpskerk, 21 april 2024 
10.00 uur ds. B. Schoone
uit Poeldijk
Orde van dienst klik hier

Kerkomroep, luisteren en kijken

U kunt u gave overmaken op:
Kerkrentmeesters van de 
Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de 
Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35