zondag 3 juli 2022 om 10.00 uur

Viering Dorpskerk Overvliegdienst Groep 8
Voorganger(s): Ds. Erika Dibbets-van der Roest

Bij de dienst
Zondag 3 juli is de overstapdienst voor leerlingen van groep 8. Thema: Vriendschap. Een dienst voor het hele gezin, waarbij ook weer een muziekteam medewerking zal verlenen. Drie meisjes, die regelmatig bij de kindernevendienst waren, verlaten de basisschool. Dat zijn Laura Weber, Renske Ruijgt en Femke Peters. Na de zomervakantie hopen we hen te verwelkomen bij de 12+ nevendienst.

Collectes
Tijdens de dienst collecteren de kerkrentmeesters en bij de uitgang vraagt de Diaconie uw bijdrage.

Diaconie collecte Werelddiaconaat India
Zondag, aan het eind van de gezinsdienst, collecteert de diaconie voor kansarme kinderen in India. In dit land worden duizenden Dalit-kinderen gediscrimineerd en buitengesloten omdat ze niet bij een kaste horen. Samen met lokale partnerorganisaties wil Kerk in Actie deze kinderen helpen om uit de cirkel van armoede te komen en niet meer buitengesloten te worden. Ze zijn voor en na schooltijd welkom in een Bala Bata, een speciale dorpsschool. Daar krijgen ze huiswerkbegeleiding en muziek-, dans- en sportlessen. Zo krijgen ze meer zelfvertrouwen en verbeteren hun schoolprestaties. Ook wordt er gekeken naar de thuissituatie van de kinderen. Door deze liefde en aandacht ontdekken kinderen dat ze de moeite waard zijn.
Zelfvertrouwen is heel belangrijk voor kinderen om zich een betere positie te verwerven in het leven en daarom bevelen we deze collecte dan ook van harte bij u aan.
Geeft u liever een gift  dan kan dit op reknr. NL83RABO0146831535 t.n.v. Diaconie Prot. Gem.te Schipluiden o.v.v Werelddiaconaat  Dalit-kinderen
De diakenen.

Kindernevendienst
Er is zondag kindernevendienst voor de basisschoolkinderen en voor jongeren van 12 jaar en ouder.
 

terug

Viering Dorpskerk

zondag 14 augustus 2022
10.00 uur, Dorpskerk
Ds. Erika Dibbets-van der Roest
 
Kerkomroep, luisteren en kijken, klik hier 

Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.