Jeugdkerkenraad

Interesse?
Afhankelijk van de belangstelling zal deze speciale kerkenraadsvergadering
gehouden worden op woensdag 21 of 28 september. Geef bij je aanmelding aan of je
beide avonden beschikbaar bent of één van beiden.
Geef je op voor 12 september via: dorpskerkschipluiden@gmail.com
Dan ontvang je van tevoren een agenda ( = programma voor de avond).
terug

Viering Dorpskerk

Zondag 9 oktober 2022  
10.00 uur Dorpskerk  
Ds. B.W.J. de Ruyter, Maasland
 
Orde van dienst,
volgt nog
Kerkomroep, luisteren en kijken, klik hier 

Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.