Jeugdkerkenraad

Interesse?
Afhankelijk van de belangstelling zal deze speciale kerkenraadsvergadering
gehouden worden op woensdag 21 of 28 september. Geef bij je aanmelding aan of je
beide avonden beschikbaar bent of één van beiden.
Geef je op voor 12 september via: dorpskerkschipluiden@gmail.com
Dan ontvang je van tevoren een agenda ( = programma voor de avond).
terug