Jeugddienst

De uitdaging is echter dat de kerkenraad dit niet alleen kan oppakken omdat er gewoonweg te weinig menskracht is. Toch voelen wij als kerkenraad, en we hopen samen met jullie als ouders, de verantwoordelijkheid om ook de jongsten en jongeren te laten ontdekken dat Jezus de Weg is. Dat kunnen we heel goed op een eigentijdse en speelse manier laten blijken. Denk aan de dienst met Jona en jeugddiensten waar van alles gebeurde wat niet alle zondagen gebeurt in de Dorpskerk. De kerkenraad wil graag ruimte geven voor zulke creatieve diensten en kan wanneer nodig een financiële bijdrage leveren. Maar om dit alles te organiseren hebben we jullie hulp en inbreng nodig.
Daarom dit verzoek: wie gaat met ons 4 tot 6x per jaar een dienst voorbereiden? Per dienst gaat het om één voorbereidingsbijeenkomst van ongeveer 2 uur. Als we met meer zijn kunnen we elkaar afwisselen, wordt het per deelnemer minder vaak en blijft het voor iedereen een fijne bezigheid.
We doen dit graag samen met jullie als ouders van jonge kinderen! En jongeren zelf kunnen natuurlijk ook meewerken. Laten we samen optrekken en er diensten van maken die jezelf grotendeels samenstelt en waarop je met trots terug kunt kijken!
Voor meer info: Trudi Bouwmeester trudibouwmeester@outlook.com
terug

Viering Dorpskerk

Dorpskerk, 28 juli 2024
10.00 uur Mevr. Ds. S. van der Hoek 
uit Naaldwijk


Kerkomroep, luisteren en kijken

U kunt u gave overmaken op:
Kerkrentmeesters van de 
Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de 
Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35