Jaarrekening 2020

De jaarrekening van het College van Kerkrentmeesters over 2020 is goedgekeurd en kan op verzoek per e-mail worden toegezonden. Als u de jaarrekening wilt ontvangen stuur dan een berichtje naar de penningmeester van het College van Kerkrentmeesters, de heer M. Brik. Het e-mailadres is penningmeester@protestantschipluiden.nl.
Het College van Kerkrentmeesters
 
terug

Viering Dorpskerk

Dorpskerk
26 september 2021
10.00 uur
Ds. H. Mast, Ter Heijde

Orde van dienst, komt nog

Kerkbezoek tot maximaal 66 personen.

Kerkomroep, luisteren en kijken, klik hier 

Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.