Jaarrekening 2020

De jaarrekening van het College van Kerkrentmeesters over 2020 is goedgekeurd en kan op verzoek per e-mail worden toegezonden. Als u de jaarrekening wilt ontvangen stuur dan een berichtje naar de penningmeester van het College van Kerkrentmeesters, de heer M. Brik. Het e-mailadres is penningmeester@protestantschipluiden.nl.
Het College van Kerkrentmeesters
 
terug

Viering Dorpskerk

Zondag 4 december 2022
10.00 uur Dorpskerk, 2e Advent
Ds. Erika Dibbets-van der Roest

Orde van dienst, klik hier
Adventslied, klik hier
 
Kerkomroep, luisteren en kijken, klik hier 

Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.