Hal van de kerk opnieuw in de verf

Ary Dijkshoorn heeft zich de laatste tijd de muren in de hal schoongemaakt en opnieuw in de verf gezet, ook de deuren naar de kerk zijn hebben een verfbeurt gehad, al met al een hele klus maar het resultaat mag er zijn. De plaquette van Ds. Hambroeck komt veel beter uit tegen de witte muur. Ary is nu bezig met de trap naar de orgelgalerij, sinds de restauratie in de vijftiger jaren waren de treden behoorlijk kaal. Als de treden zijn afgelakt komen er smalle aluminium/rubberen strips op, het lopen op de trap is zo wat veiliger. Afgelopen week is het stucwerk van de muren op de orgelgalerij hier en daar gerepareerd, als alle goed is gedroogd zal de muur opnieuw worden gewit. Wordt vervolgd.
terug

Viering Dorpskerk

Dorpskerk, zondag 4 juni 2023 
10.00 uur  
Ds. E. Dibbets-van der Roest,
Viering Heilig Avondmaal
Orde van dienst, volgt nog
 
Kerkomroep, luisteren en kijken, klik hier

Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.