woensdag 31 mei 2023

Gemeenteavond

Locatie: 
 Het Baken
Tijdstip: 
 20.00 uur

Gemeenteavond
Op woensdag 31 mei wordt er in het Baken een gemeenteavond gehouden, om de jaarrekeningen van de colleges van kerkrentmeesters en diakenen te kunnen bespreken. Een gelegenheid om elkaar weer even te ontmoeten, vragen te stellen aan de kerkenraad en na afloop gezellig wat na te praten. Aanvang 20.00 uur.

Lectoren
De groep vrijwilligers die bij toerbeurt een lezing in de kerk verzorgt, is uitgenodigd om voorafgaand aan de gemeenteavond bij elkaar te komen om de lopende zaken te bespreken. Jeannet van Leeuwen heeft zich beschikbaar gesteld om in de toekomst de coördinatie op zich te nemen. Hartelijk dank daarvoor!
 

terug
 


Viering Dorpskerk

Dorpskerk, zondag 4 juni 2023 
10.00 uur  
Ds. E. Dibbets-van der Roest,
Viering Heilig Avondmaal
Orde van dienst, volgt nog
 
Kerkomroep, luisteren en kijken, klik hier

Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.