woensdag 31 mei 2023

Gemeenteavond

Datum: 
 woensdag 31 mei 2023
Tijdstip: 
 20.00 uur
Locatie: 
 Het Baken

Gemeenteavond
Op woensdag 31 mei wordt er in het Baken een gemeenteavond gehouden, om de jaarrekeningen van de colleges van kerkrentmeesters en diakenen te kunnen bespreken. Een gelegenheid om elkaar weer even te ontmoeten, vragen te stellen aan de kerkenraad en na afloop gezellig wat na te praten. Aanvang 20.00 uur.

Lectoren
De groep vrijwilligers die bij toerbeurt een lezing in de kerk verzorgt, is uitgenodigd om voorafgaand aan de gemeenteavond bij elkaar te komen om de lopende zaken te bespreken. Jeannet van Leeuwen heeft zich beschikbaar gesteld om in de toekomst de coördinatie op zich te nemen. Hartelijk dank daarvoor!
 

terug