woensdag 1 juni 2022

Gemeenteavond

Datum: 
 woensdag 1 juni 2022
Tijdstip: 
 20.00 uur
Locatie: 
 Het Baken

Op woensdag 1 juni zal er in het Baken een gemeenteavond zijn, die begint om 20.00 uur. Daarin zal een toelichting gegeven worden bij de jaarrekeningen over 2021 en begrotingen 2022. De stukken liggen ter inzage in de hal van de kerk en zijn op te vragen bij Michel Brik en Siem van Staalduijnen. Er zal ook gelegenheid zijn vragen te stellen en elkaar te ontmoeten. Van harte welkom.

terug
 


Viering Dorpskerk

Dorpskerk, 10 december 2023
10.00 uur 
Ds. K. Hage uit 's Gravenzande
 
Kerkomroep, luisteren en kijken, klik hier 
Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.