woensdag 1 juni 2022

Gemeenteavond

Datum: 
 woensdag 1 juni 2022
Tijdstip: 
 20.00 uur
Locatie: 
 Het Baken

Op woensdag 1 juni zal er in het Baken een gemeenteavond zijn, die begint om 20.00 uur. Daarin zal een toelichting gegeven worden bij de jaarrekeningen over 2021 en begrotingen 2022. De stukken liggen ter inzage in de hal van de kerk en zijn op te vragen bij Michel Brik en Siem van Staalduijnen. Er zal ook gelegenheid zijn vragen te stellen en elkaar te ontmoeten. Van harte welkom.

terug