donderdag 22 september 2022

Gemeente Groeigroepen

Locatie: 
 Het Baken
Tijdstip: 
 20.00 uur

De brief van Jakobus is niet zo bekend, maar wel erg inspirerend en vooral praktisch. Je vindt daarin geen dogmatische verhandelingen, maar allerlei concrete adviezen over hoe je Jezus kunt navolgen.
Jakobus prikkelt. Hij deinst er niet voor terug om rijken de mantel uit te vegen en kwaadsprekers aan te sporen hun tong te temmen. Tegelijkertijd roept hij op tot gebed. Je kunt alleen je geloof ‘leven’ als je verbonden bent met Jezus!

Start-/informatieavond: donderdag 22 september, 20.00 uur in het Baken

terug