Geen bezoek, zang vanaf 7 maart 2021

7 maart 2021

Zingen in de kerk
Vanaf 7 maart mogen weer vier mensen op uitnodiging zingen tijdens de kerkdienst. De richtlijnen van de landelijke kerk zijn versoepeld, maar we wachten nog even met het toelaten van bezoekers. Overwegingen die tot deze beslissing hebben geleid zijn:
  1. Versoepeling van maatregelen terwijl de besmettingscijfers oplopen lijkt onverstandig
  2. Het vereist heel veel extra inspanning van diverse mensen om een kerkdienst in te vullen zonder (live) zang
  3. Vier zangers voor een lege kerk leveren geen groot risico op
  4. In maart zijn er twee bijzondere zondagen waarbij al meer bezoekers aanwezig zullen zijn (afscheid Maartje als vaste organist en bevestiging ambtsdragers). Het werkt verwarrend om voor 1 zondag te werken met versoepelingen waarbij bezoekers zich zouden kunnen  aanmelden en dan weer een paar weken niet (omdat er dan al extra mensen zijn) Op zijn vroegst zouden we dus kunnen overwegen om in april weer 30 bezoekers toe te laten. Hierover kan in de kerkenraadsvergadering van 22 maart beslist worden. Afhankelijk van de regels die dan gelden. We hopen dat naarmate het aantal gevaccineerden stijgt, we weer langzaamaan terug kunnen naar een wat gewonere manier van kerk-zijn. Tot die tijd zullen we geduld moeten oefenen.
Bezoekers zijn dus tot nader orde nog niet welkom in de kerk. Alleen voor degenen die een taak hebben, is de kerk toegankelijk. Ondanks deze beperking proberen we toch mooie en zinvolle vieringen uit te zenden vanuit onze eigen Dorpskerk via Kerkomroep. En als u thuis meezingt, houden we samen toch de lofzang gaande.
terug

Viering Dorpskerk

Dorpskerk, 10 december 2023
10.00 uur 
Ds. K. Hage uit 's Gravenzande
 
Kerkomroep, luisteren en kijken, klik hier 
Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.