Energiebesparing

Beste gemeente,
We zijn verheugd u te kunnen mededelen dat we met z’n allen een mooie mijlpaal hebben bereikt in onze inspanningen voor energiebesparing. Dankzij een zorgvuldig stookbeleid (zoals het consequent gesloten houden van deuren, de verwarming een graadje lager, de verwarming net iets later aan en net iets eerder uit) hebben we een indrukwekkende besparing van maar liefst 25% behaald op energieverbruik en dan met name op gasverbruik vergeleken met de periode van vorig jaar. Door een lagere gasprijs afgelopen jaar is de kostenbesparing zelfs 56% gebleken! Deze prestatie is het resultaat van ons aller medewerking onbewust om te gaan met energie en daarmee ook een duurzamere kerk na te streven. Door deze gezamenlijke inspanningen en begrip van u om het soms wat minder comfortabel te hebben is deze grote besparing mogelijk gemaakt.
Het College van Kerkrentmeesters bedankt alle betrokkenen die hebben bijgedragen aan dit prachtige resultaat. Samen hebben we laten zien dat kleine acties een groot verschil kunnen maken. Om een idee te geven van wat er is bereikt, hier concrete getallen over het gasverbruik in kerk en
Baken:
Het gasverbruik:
2021-2022 8300 M3
2022-2023 7250 M3
2023-2024 5450 M3
Het verwarmen van de kerk kostte in het afgelopen stookseizoen van oktober 2023 tot en met maart 2024 gemiddeld toch nog wel iets meer dan 150 euro per dienst aan gasverbruik. Omdat het stoken in absolute zin dus nog steeds heel veel kost, zijn we aan het onderzoeken welke opties tot besparing er nog meer in te zetten zijn zoals bijvoorbeeld elektrisch verwarmen.
Een vriendelijke groet,
College van Kerkrentmeesters
terug