Een liedboek uit 1773

Op de titelpagina, waarop David met de harp is afgebeeld, staat met potlood ‘Voorzanger’ geschreven. Mogelijk is het boek gebruikt door de voorzanger, die door de komst van het orgel in 1869 de Hervormde gemeente van Schipluiden begeleidde bij de samenzang. Achterin het boek zijn opgenomen: ‘De Catechismus ofte Onderwysinge in de Christelyke Leere voor Kerken en Schoolen’ en ‘De Belydenisse des Geloofs ende de Liturgie der selver Kerken’. Door de handgeschreven aantekeningen ligt de terugkeer van dit boek in de kerk van Schipluiden voor de hand. Inmiddels is het liedboek voor de Protestantse Gemeente Schipluiden aangeschaft. In het Monumentenweekend (10 en 11 september, tussen 13.00 uur en 16.00 uur) ligt het voor belangstellenden ter inzage op de tafel in het koor. Daarna krijgt het boek, dat een 19e-eeuwse band heeft, een mooie plek in de kerkenraadskamer.
 
terug

Viering Dorpskerk

Dorpskerk, 28 juli 2024
10.00 uur Mevr. Ds. S. van der Hoek 
uit Naaldwijk


Kerkomroep, luisteren en kijken

U kunt u gave overmaken op:
Kerkrentmeesters van de 
Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de 
Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35