Een bericht van de bloemendienst

Haar vervanger is Janna van Oyen-Eikelenboom. Wij bedanken iedereen voor de giften en het intekenen van de bloemenlijst. Het nieuwe schrift ligt weer in de kerkhal om in te schrijven voor 2024. U mag ook een gift geven en het bij Magda of Janna in de bus doen.
Wij hopen op uw medewerking.
Met vriendelijke groeten van,
Magda Moerman- de Hoog.
Janna van Oyen-Eikelenboom.

Wil je in contact komen met Magda of Janna? Stuur dan een mail naar website@protestantschipluiden.nl 
 
terug