Dorpskerk open op zaterdagmiddagen

Mede dankzij de gastvrouwen / gastheren werden de bezoekers gastvrij ontvangen en kregen ze uitleg over allerlei zaken in de kerk. De organisten lieten op die middagen ook regelmatig het orgel klinken. Het openstellen van de kerk met als thema 'De Schatten van Schipluiden' was een groot succes. Zoals bijna overal ging het openstellen van de Dorpskerk in 2020 niet door. Dit jaar willen we de draad weer oppakken, veel mensen zijn dan al gevaccineerd en als we goed ventileren en het aantal bezoekers in de kerk beperkt houden, dan lijkt ons de kans op besmetting uiterst klein. Op iedere zaterdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur van zaterdag 19 juni a.s. (Midden-Delflanddag) tot en met het Open Monumentenweekend op zaterdag 11 september en zondag 12 september is de kerk open.
Jacques Moerman zal op zaterdag 26 juni a.s. van 10 tot 12 uur voor de gastvrouwen / gastheren een verhaal met een rondleiding over de kerk houden. Tevens zal Jacques weer een kleine tentoonstelling inrichten over zaken die met de Dorpskerk te maken hebben. In de zomermaanden wordt in Midden-Delfland de manifestatie 'Ode aan Midden-Delfland' gehouden. Ook de Dorpskerk doet mee, in het koor van de kerk zullen vanaf medio augustus tot het Open Monumentenweekend landschapsschilderijen van Rina Groot en werk van de pottenbakker Tineke van Gils worden tentoongesteld. Kortom weer genoeg te ontdekken.
terug

Viering Dorpskerk

Dorpskerk, 10 december 2023
10.00 uur 
Ds. K. Hage uit 's Gravenzande
 
Kerkomroep, luisteren en kijken, klik hier 
Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.