Kringloop

De Kringloop is gevestigd aan Kasteellaan nr. 9, achter de Albert Hein in de kas. 
Iedere dinsdag is de kringloopmarkt geopend van 09.00 uur tot 14.00 uur. De kringloopmarkt is ook elke 2e en 4e zaterdag van de maand geopend van 09.00 uur tot 14.00 uur.
Meer informatie via mailadres kringloop@protestantschipluiden.nl  
terug

Viering Dorpskerk

Dorpskerk, 10 december 2023
10.00 uur 
Ds. K. Hage uit 's Gravenzande
 
Kerkomroep, luisteren en kijken, klik hier 
Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.