Afscheid van oud papier-team

Vanaf dat moment zijn er twee containers op het terrein van Van Schie neergezet en één bij de molen en vanaf dat moment hebben Hans van Leeuwen, Adri van Schie en Bert Poot de papier inzameling samen geregeld. Hans een groot gedeelte van het dorp en Adri de Keenenburgweg en de Zouteveen. Bert nam de Willemoordseweg en de Oostveen voor z'n rekening.
Het papier werd met een vrachtwagen of tractor en met aanhangers naar de containers gebracht en daar overgeladen. Het was vast een gezellige tijd, wel veel arbeid en niet altijd leuk bij regen of wind. Na afloop werd er met elkaar iets gedronken met wat lekkers erbij. Er zijn gelukkig nooit ongelukken gebeurd, er hielpen toen namelijk ook schoolkinderen bij het ophalen.
De  volgende stap ter verbetering was dat de Gemeente Schipluiden perswagens
ter beschikking stelde met chauffeur. De opbrengst bleef echter wel voor de kerk .
Het papier moest door de vrijwilligers  in de perswagen worden gegooid, iedereen die achter de wagen liep moest toen op cursus en aan een
minimum leeftijd voldoen. Een veiligheidshesje  en werkschoenen met
stalen neuzen werden verplicht gesteld.
Weer een volgende verbetering was dat de containers werden ingevoerd en dat werkte makkelijker. De perswagen werd nog steeds beschikbaar gesteld en het beladen met de vrijwilligers  kon ook gewoon blijven doorgaan. Op het terrein van Van Schie zijn later door Avalex  grote rolcontainers
neergezet, deze werden gevuld door  mensen uit de omgeving van De Kapel.
Tot op de dag van vandaag heeft Adri bij een paar lastig bereikbare adressen nog het papier opgehaald!
Een  berekening op de achterkant van een sigarenkistje leert ons: 40 jaar lang, 12 keer per jaar en gemiddeld 600 euro per keer (met een correctie voor de tijd van de gulden) leverde dit zo’n € 230.000 op en dat was en is allemaal voor het jeugdwerk. Mensen van het oud papier-team, met name de starters Hans van Leeuwen, Adri van Schie en Bert Poot, we weten dat het besluit van de gemeente Midden-Delfland om de opbrengst van het ophalen van oud papier vanaf het nieuwe jaar niet meer ten goede komt voor het jeugdwerk en andere verenigingen, jullie pijn doet. Ter compensatie zal de gemeente drie jaar lang als een overgangsregeling, een afbouwende subsidie geven. Het is een pleister op de wonde. Team, hartelijk dank voor al die jaren dat jullie zo trouw iedere maand  het oud papier in Schipluiden hebben opgehaald ten behoeve van het jeugdwerk van onze de kerk. Schipluiden zal jullie missen.


 
terug