Protocol 150 cm Dorpskerk Schipluiden per 31 augustus 2020

Protocol voor De 150 cm Kerk 
versie 31 augustus 2020                                                                         

Protocol voor het kerkbezoek van de Dorpskerk in Schipluiden
Algemene hygiëneregels.
 • Blijf thuis bij verkoudsheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, verhoging.
 • Hoest en/of nies aan de binnenkant van de linker elleboog.
 • Desinfecteer uw handen bij binnenkomst.
 • Houd steeds 1.50 meter afstand, zowel bij binnenkomst als tijdens de bijeenkomst en bij het verlaten van de kerk.
 • Beperk het toiletgebruik.
 • Gebruik uw gezond verstand.

Eredienst
 • Maximaal  60 personen kunnen deelnemen aan de eredienst op zondag.
 • U hoeft zich niet van te voren aan te melden maar vol = vol.
 • U bent vanaf 9.45 uur welkom in de kerk.
 • De kapstokken zijn afgesloten, u moet uw jas meenemen.
 • In de hal bij de hoofddeur onder de toren moet iedere kerkganger zijn/haar naam en telefoonnummer laten noteren.
 • Op tafel van de liedboeken staat desinfecterende  gel, u bent verplicht de gel te gebruiken.
 • In de kerk wordt u door een diaken via het linker looppad een plaats aangewezen, de plaatsen zijn herkenbaar door een kussen en een liedboek.
 • Gezinsleden mogen bij elkaar zitten.
 • De zitplaatsen langs het looppad blijven vrij.
 • Zingen is voorlopig nog niet toegestaan, in elke eredienst zullen op de voorste rij stoelen vijf gemeenteleden voorzingen.
 • Bij mooi weer staan twee offerblokken bij de zijdeur waarin u uw gaven voor de kerk en de diaconie in kunt doen. Bij slecht of koud weer staan de twee offerblokken voor de tafel  van de liedboeken.
 • Bij mooi weer verlaat u de kerk via de zijdeur,  vanaf de voorste rij verlaat rij voor  rij de  banken. Bij slecht of koud weer verlaat u de kerk via de deur onder het orgel, vanaf de achterste rij verlaat rij voor rij de kerk.  Hoe we de kerk zullen verlaten  hoort in de mededelingen.
 • Na elke dienst zal er een schoonmaakbeurt  worden uitgevoerd  op plaatsen waar  mogelijk handcontact  is geweest .

Koffiedrinken in Het Baken
 • Er kan onder de voorwaarde van 1.50 meter van elkaar en door goede luchtverversing koffie worden gedronken in Het Baken.
 • U komt de grote zaal binnen via de garderobe en loopt langs het uitgifteluik waar één iemand (met evt. zijn/haar partner) staat die de koffie/ thee inschenkt in kartonnen bekertjes.
 • U neemt het bekertje mee en kiest een plek om te gaan zitten. De stoel laat u op hun plek staan. Het is niet de bedoeling dat er extra stoelen bijgezet worden. U kunt ook kiezen om bij een statafel te staan, houd dan de 1.50 meter  in acht.
 • Er wordt één maal vanaf uitgifteluik een bekertje koffie/thee ingeschonken, om zo lopen te vermijden.
 • In de grote zaal van Het Baken kunnen 30 personen aan tafels zitten en 4 personen aan een statafel staan.
 • In de kleine zaal van Het Baken kunnen 14 personen aan tafels zitten en 4 personen aan een statafel staan.
 • Na afloop verlaat u de grote zaal door de andere deur, de looprichting is aangegeven.

Koffiedrinken buiten op het plein
 • Omdat in de buitenlucht minder kans is op besmetting gelden hier andere regels
 • U verlaat de kerk op gepaste afstand van elkaar via de zijdeur.
 • Op een statafel staan kartonnen bekertjes hier staat één iemand die de koffie/ thee voor u inschenkt.
 • Op het plein staan verspreid drie statafels, hier kunt u uw koffie/thee drinken.
 • Voor mensen die slecht ter been zijn staan zes klapstoeltjes op het plein.

 
terug