Dorpskerk Schipluiden

Dorpsstraat 3
2636 CB  Schipluiden
015-3809700 Het Baken/Dorpskerk


Predikant Vacant
predikant@protestantschipluiden.nl

Scriba Annet Hooymans-van der Sar
scriba@protestantschipluiden.nl

Contactpersoon Kosters Dorpskerk
verhuurgebouwen@protestantschipluiden.nl


Contactpersoon Diakenen Daniël Booms
diaconie@protestantschipluiden.nl
 
Contactpersoon Kerkrentmeesters Gerard Mostert
voorzitterkerkrentmeesters@protestantschipluiden.nl

Contactpersoon Ledenadministratie Nicolette Brik
ledenadministratie@protestantschipluiden.nl

Wekelijkse Zondagsbrief 
zondagsbrief@protestantschipluiden.nl
(kopij inleveren voor donderdag 18.00 uur)

Kerkblad Samen

samen@protestantschipluiden.nl  
(kopij inleveren voor zaterdag 12.00 uur)

Kringloopmarkt
kringloop@protestantschipluiden.nl

Beheer Website

website@protestantschipluiden.nl
terug