Lunchen in de Vastentijd!

De lunch wordt verzorgd door de bezoek groepen van de kerken, er zullen verschillende broodjes zijn en de soep zal niet ontbreken. Tijdens de lunch gaan we de Vastenactie en Kerk in Actie aan u presenteren! Heel interessant is om te horen hoeveel mensen zich inzetten om betere leefomstandigheden te bewerkstelligen in veel delen van onze wereld. Wij staan even stil voor “Mensen Onderweg” in de 40 dagen tijd!
Wanneer: Op dinsdag 21 maart. De aanvang is om 12.15 uur In de Schelp.
Opgeven: bij het secretariaat tot 17 maart: tel. 015-3801810 van de Jacobus parochie.                         
Of bij Aria van Leerdam tel: 015-3808047 van de PKN kerk.
De kosten: kunt u zelf bepalen, er staat een bus om uw vrijwillige bijdrage te doneren. De opbrengst gaat naar de projecten. Wij kijken er naar uit om dit tot een mooi moment te maken voor veel mensen.
Tot Ziens!
De werkgroepen Diaconie 
 
terug

Viering Dorpskerk

Dorpskerk, zondag 4 juni 2023 
10.00 uur  
Ds. E. Dibbets-van der Roest,
Viering Heilig Avondmaal
Orde van dienst, volgt nog
 
Kerkomroep, luisteren en kijken, klik hier

Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.