Samen tegen armoede

De fors gestegen energieprijzen maken het er niet beter op. Rond deze tijd ontvang je van de overheid 2 keer een bedrag van € 190 als tegemoetkoming in je energiekosten. Misschien heb je dit zelf broodnodig. Maar misschien ook niet. In dat geval vragen we je vrijmoedig om solidair te zijn met mensen die niet langer kunnen rondkomen en met (een deel van) dit bedrag bij te dragen aan de actie ‘Samen tegen armoede’ van Kerk in Actie. Je kunt je gift overmaken naar KerkinActie of via Diaconie Prot. Gemeente bankrek. nr: NL 83 RABO 0146 8315 35 o.v.v. Samen tegen armoede.
terug

Viering Dorpskerk

Dorpskerk, zondag 4 juni 2023 
10.00 uur  
Ds. E. Dibbets-van der Roest,
Viering Heilig Avondmaal
Orde van dienst, volgt nog
 
Kerkomroep, luisteren en kijken, klik hier

Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.