Eten met zin

De eerstvolgende maaltijd zal worden verzorgd op woensdag 14 december vanaf 18.00 uur in het Baken. Aanmelden kan bij Trudi Bouwmeester via trudibouwmeester@outlook.com.
Kosten: 5 euro voor een kind en 7,50 voor een volwassene.
terug

Viering Dorpskerk

Zondag 4 december 2022
10.00 uur Dorpskerk, 2e Advent
Ds. Erika Dibbets-van der Roest

Orde van dienst, klik hier
Adventslied, klik hier
 
Kerkomroep, luisteren en kijken, klik hier 

Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.