Bloemschikking Veertigdagentijd: Ik ben er voor jou

Bloemschikking Goede Vrijdag

Op Goede Vrijdag staat de kruisiging centraal.
Een -dood- stille tijd. Het verraad, de verloochening en de kruisiging. We zien tussen de stenen Judaspenningen gelegd als verwijzing naar het verraad. Een kruis van stekelige takken staat opgericht in het hart. Het hart is gesloten en verhard. Niet meer open naar buiten, niet barmhartig en ontvankelijk, maar naar binnen gericht. Er zal een wonder moeten gebeuren om dit levenloze harde hart open te breken en opnieuw tot leven te wekken.

Bloemschikking zondag 28 maart 2021

Op Palmzondag heerst er altijd een dubbele stemming.
Aan de ene kant is er het feestelijke onthaal als Jezus Jeruzalem binnenrijdt.
Aan de andere kant hangt er de schaduw overheen van wat komen gaat; de weg van
het lijden. Jezus zal het brood breken als teken van zijn gebroken lichaam.
Hij zal de wijn schenken als teken van zijn vergoten bloed. We zien hier de glazen vazen van de afgelopen weken omgeruild voor wijnglazen, gevuld met wijn. De korenaren die we gebruikten bij de schikking ‘De hongerigen voeden’, accentueren nu de lijn van het open hart. Het delen van brood en wijn verbindt ons aan het verhaal van de Witte Donderdag. De paas-challenge, waar deze week aan meegedaan kan worden en waarvoor Kerkinactie uw gaven vraagt, helpt om niet alleen het verhaal van Pasen te vertellen, maar ook om het samen te beleven. Laten we ons openstellen voor onverwachte ontmoetingen. Wie weet ontmoeten we Jezus zelf in de ander, in het delen van brood en wijn.


Bloemschikking zondag 21 maart 2021

Voedsel is de basis van ons bestaan. Maar het is ongelijk verdeeld in de wereld. Waar de één in overdaad leeft, komt de ander tekort.
De hongerigen voeden is niet alleen een werk van barmhartigheid, het is eigenlijk gewoon een plicht, dat we ervoor zorgen, dat niemand van honger omkomt. Daarom vraagt Kerkinactie aandacht voor de landbouwprojecten op Java. De bonen die in de Biddag-schikking een paar weken geleden zijn gebruikt, zijn in het water gelegd en ontsproten. Deze voedzame zaden vormen de verbinding in het open hart. We hebben gebeden om een zegen over de oogst. Nu zien we de zaden ontkiemen. We vieren het begin van een goede oogst. Maar we kunnen alleen echt van dit wonder genieten, als we het samen delen. En daarmee denken we, nu we richting Pasen gaan, ook aan het brood dat Jezus deelt. In deze schikking mogen de korenaren dan ook niet ontbreken. Zoals Jezus zichzelf aan ons heeft uitgedeeld, zo delen wij wat wij hebben met elkaar. Zoals voedsel de basis is van ons bestaan, zo is het delen van voedsel de basis van onze samenleving. Niet voor niets gedenken wij Jezus bij een maaltijd, die we samen delen. Het was een goede gewoonte in de kerk om het brood van het avondmaal na afloop te delen met de armen. Een gebaar waar beide beelden prachtig samenkomen: Brood om te leven. Brood om te delen.

Bloemschikking zondag 14 maart 2021 
Deze zondag geven we aandacht aan het barmhartige werk van de naakten kleden, naar aanleiding van de woorden uit het evangelie: ‘Ik was naakt en jullie kleedden mij’ - Mattheüs 25:36.
Voor deze schikking zijn de glazen bekleed met touw. Een dik touw accentueert de open hartvorm. In de glazen staan bloeiende bloesems. De brem en de bloesems vallen naar elkaar toe zodat er een soort van ’luchtig geweven kleed’ ontstaat.
Wat je met kleding biedt, is waardigheid en warmte. Ook vertellen we met onze kleding graag iets over wie we zijn en hoe we ons voelen.
Kerkinactie vraagt om uw bijdrage aan de versoberingsactie, zodat de kledingbanken in Nederland mensen in armoede kunnen helpen om zonder schaamte goed gekleed te kunnen gaan.
Laten we dit iedereen gunnen en ruimhartig delen van wat we hebben. Laten we ons bovendien bewust zijn van waar onze kleding vandaan komt en ons niet bekleden met onrecht. In navolging van Jezus kleden we de ander, letterlijk en figuurlijk, en helpen we om mensen waardigheid te geven.
Bloemschikking Biddag
Het achtste werk van barmhartigheid staat deze week centraal. Acht staat ook symbool voor een nieuw begin. De vorm van de acht zien we nog altijd terug in de vorm van een doopvont of een kerk. Bijzonder dat juist het zorgdragen voor de aarde het achtste werk van barmhartigheid is. De aarde die ons welzijn en welvaart biedt.
De zeven glazen vullen we met gedroogde bonen. Bonen die gezaaid kunnen worden. Tussen de bonen plaatsen we glazen of plastic waterbuisjes om een witte tulp in te plaatsen. De tulp die door zijn vorm geassocieerd wordt met biddende handen. De vorm van het open hart wordt geaccentueerd door een pad van zwarte aarde, vruchtbaar wachtend op de goede vruchten.
Wij kunnen een zaadje niet laten ontkiemen. Wel kunnen wij zorgen voor de ideale omstandigheden van water, aarde, licht en warmte. Laten we bidden om Gods zegen én onze handen uit de mouwen steken. God schept leven. Wij kunnen als Zijn rentmeesters zorg dragen voor een gezonde aarde, waar planten, dieren én mensen floreren.

  

Bloemschikking 7 maart 2021
Bij de opening van het hart liggen vogelnestjes. Aan de 7 glazen hangen we een klein flesje met een paar bloemetjes. Dit nederige kleine bloemetje mag schuilen in de geborgenheid van het grote blad, dat in elk glas staat. Het blad kan als dak dienen en is beschermend tegen regen en wind. De vorm van het open hart wordt dit keer geaccentueerd door een pad van grind, harde en koude stenen die de vreemdeling op zijn weg tegenkomt.


Bloemschikking 28 februari 2021

Deze week is de bloemschikking gemaakt bij het barmhartige werk van: een dorstige te drinken geven. Dat kan letterlijk met ‘water’ of geestelijk: drinken van ‘het levende water’.

Water lijkt zo gewoon. Het is overal. We bestaan zelf voor meer dan de helft uit water. Maar juist dit hele gewone is essentieel. Zou het ontbreken, dan zouden we letterlijk verschrompelen. Ook Gods Geest is overal, net als water. Hij is aanwezig tot in ons eigen lijf. Zonder Zijn aanwezigheid, blijft er weinig van ons over. Laten we zorgvuldig omgaan met water en het niet zien als iets vanzelfsprekends. Laten we er zorg voor dragen dat het beschikbaar is voor iedereen, overal ter wereld.

De glazen worden deze week gevuld met water waarin de bloemen van de hyacint drijven. De blauwe kleur van de hyacint verwijst naar het spirituele, de verbinding tussen hemel en aarde. De glazen en stammetjes staan in de vorm van een open hart. De vorm van het open hart wordt geaccentueerd door een geregen ketting van hyacinten nagels.

Bloemschikking 21 februari De zieken bezoeken

Elke zondag van de veertigdagentijd staat er een ander werk van barmhartigheid centraal. Vandaag is dat het opzoeken van wie ziek is. Een beetje moeilijk in deze tijd, maar je kunt ook zeggen dat het er vooral om gaat, dat we elkaar niet vergeten in moeilijke tijden. Er zijn voor elkaar.
De basisschikking bestaat uit een aantal glazen en boomstammetjes die gezamenlijk een open hart vormen. Het woord ‘hart’ is terug te vinden in barmhartigheid. Het hart dat open staat voor een ander, het hart dat de ander ziet, medelijden heeft en zich over de ander ontfermt. ‘Open’ omdat het gaat om de ander, open in de zin van benaderbaar. Het hart openstellen voor de ander.
In de glazen staan kleine bloemetjes. Als je in het ziekenhuis op bezoek gaat neem je vaak ook een klein boeket mee. De witte bloemen verwijzen naar het gips, de witte doktersjassen, reinheid.
Tussen de glazen staan boomstammetjes. De vorm van het open hart wordt geaccentueerd door een slinger van gedroogde lavendelbloemetjes, geurig symbool voor goede zorg.
Als iemand ziek is, dan wensen we hem of haar een spoedig herstel. Dat doen we liever dan iemand echt te zien in zijn kwetsbaarheid en moeite. Maar iemand gezelschap houden die ziek is, hoe confronterend ook, biedt ons de kans samen te beseffen dat we allemaal kwetsbare mensen zijn, of we nou ziek zijn of gezond. Het maakt niet uit wie er aan de beurt is om sterk te zijn: we zijn allemaal kwetsbare mensen in God hand. Laten we elkaar, ook in de pandemie die ons in zijn greep houdt, en de beperkingen, die dat met zich meebrengt, nabij blijven.

Basisschikking

De basisschikking bestaat uit verschillende onderdelen die gezamenlijk een open hart vormen. Het woord ‘hart’ is terug te vinden in barmhartigheid. Het hart dat open staat voor een ander, het hart dat de ander ziet, medelijden heeft en zich over de ander ontfermt. ‘Open’ omdat het gaat om de ander, open in de zin van benaderbaar.

Er zijn zóveel mensen die wachten op een warm woord, een goede daad, een beetje barmhartigheid. Sommigen wonen in Moldavië, anderen in Libanon. Weer anderen in Indonesië, Zuid-Afrika of bij ons om de hoek. In de Veertigdagentijd staan we stil bij het leven van Jezus. Hij heeft ons laten zien wat barmhartigheid is: de hongerigen eten en de dorstigen drinken geven, de naakten kleden, de vreemdelingen onderdak bieden, de zieken verzorgen, de gevangenen bezoeken en de doden begraven. Zo inspireert Hij ons tot op de dag van vandaag. Als ultieme daad van goedheid gaf Hij zijn leven en stond Hij op uit de dood. De hoop die dát geeft, geven we door: door barmhartig te zijn en goed te doen.
Elke zondag van de veertigdagentijd staat er een ander werk van barmhartigheid centraal.

In de schikking willen we juist daarop de aandacht vestigen. Vanuit de talenten die ons zijn toevertrouwd er zijn voor de ander. Het gaat hier om het omkijken naar elkaar, zorgen voor elkaar vanuit liefde, genadig leven. Om het zo te zeggen: breng je binnenste naar buiten. Het hart openstellen voor de ander.

Een goede 40dagentijd toegewenst!
 
terug

Viering Dorpskerk

Dorpskerk, 9 mei 2021
10.00 uur
Ds. D. Verboom uit Leiden
Orde van dienst, klik hier

Dorpskerk, 13 mei 2021
09.30 uur Hemelvaartsdag
Ds. E. Dibbets-van der Roest
Orde van dienst, volgt nog

Kerkomroep, luisteren en kijken, klik hier 

Kerkbezoek tot maximaal 30 personen.

Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.