Oecumenische viering

Zondag 24 januari, hopen we vanuit de Dorpskerk een oecumenische viering uit te zenden. In een poging om tijdens die dienst wat interactie te hebben met de kijkers is het handig om vantevoren de app te downloaden op de mobiele telefoon: menti.com of mentimeter.com. Misschien weet u het nog van het startweekend? Meer hoeft er nog niet gedaan te worden. Verdere informatie en instructies zijn te vinden onder het kopje Kerkdiensten, Oecumenische Viering Dorpskerk 24 januari 2021. 
 
terug

Viering Dorpskerk

Dorpskerk, zondag 12 december
10.00 uur        Ds. Renske Oldeboom

Orde van dienst 


Lees de aangescherpte regels onder het kopje Covid 19. We zitten op 1,5 meter van elkaar met steeds een bank ertussen, zo is er ruimte voor maximaal 66 personen.

Kerkomroep, luisteren en kijken, klik hier 

Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.