Kerstgroet

Met Kerst vieren we de menswording van God in ons midden in de persoon van Jezus van Nazareth. Hij werd niet geboren in een paleis en niet in de watten gelegd. Zijn ouders vonden onderdak bij de dieren en legden hun pasgeboren kind in het stro. God komt op een bescheiden manier in ons leven en is bereikbaar voor alle rangen en standen. Het is een feest van nabijheid; van God bij de mensen en mensen met elkaar. Een groot gemis, dat we in die nabijheid naar elkaar toe beperkt zijn, maar des te waardevoller is het te mogen ervaren dat God dichtbij komt. Laat zijn licht onze harten verlichten en laat het schijnen in onze huizen, onze buurt, ons leven.
Via deze weg wens ik u mede namens Ronald veel heil en zegen op het Kerstfeest en in het nieuwe jaar 2021.
Ds. Erika Dibbets-van der Roest.
 
terug

Viering Dorpskerk

Dorpskerk, zondag 12 december
10.00 uur        Ds. Renske Oldeboom

Orde van dienst 


Lees de aangescherpte regels onder het kopje Covid 19. We zitten op 1,5 meter van elkaar met steeds een bank ertussen, zo is er ruimte voor maximaal 66 personen.

Kerkomroep, luisteren en kijken, klik hier 

Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.