Start Groeigroep

Durf Daniël te zijn! Dat is het thema van het nieuwe seizoen van de Groeigroep. De boekjes zijn al besteld, dus als iemand belangstelling heeft om mee te doen, kan die bij ds. Dibbets een boekje komen halen of opvragen (à € 9,95). Op zaterdag 5 september is de landelijke startdag van de gemeente groeigroepen. Deze wordt met een beperkt aantal bezoekers gehouden in Harderwijk. Wij kunnen die dag (ochtend) (gratis) meemaken via een livestream in het Baken. Belangstellenden zijn welkom om 9.30 uur in het Baken. Het programma begint om 10.00 uur en duurt tot 12.30 uur.
 
terug

Viering Dorpskerk

Dorpskerk, zondag 12 december
10.00 uur        Ds. Renske Oldeboom

Orde van dienst 


Lees de aangescherpte regels onder het kopje Covid 19. We zitten op 1,5 meter van elkaar met steeds een bank ertussen, zo is er ruimte voor maximaal 66 personen.

Kerkomroep, luisteren en kijken, klik hier 

Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.