Uit de kerkenraad

Er wordt vanwege de coronamaatregelen niet vergaderd door de kerkenraad. In plaats daarvan heeft het moderamen overleg via een vorm van beeldbellen via de computer. Ook de ouderlingen overleggen op die manier met elkaar. Een kleine update.

In mei zouden we een gemeenteavond houden om de financiële jaarstukken te bespreken. Die avond kan niet doorgaan, maar de stukken moeten wel ingeleverd worden. De jaarrekening 2019 is opgesteld, door het CvK goedbevonden en gaat nu naar Theo Bol ter controle. De stukken kunnen pas goedgekeurd en ondertekend worden als de kerkenraad weer vergadert en daarna zullen ze voor de gemeenteleden in te zien zijn. Ze worden onder voorbehoud toegestuurd aan de landelijke kerk, conform de aangepaste regels. Nu er (bijna) geen kerkbezoekers zijn, is er een mooie gelegenheid om onderhoud te verrichten aan de kerkvloer. De voegen tussen de tegels zullen vernieuwd worden. Als er vrijwilligers zijn om te helpen met de voegen er uit te halen, dan kunnen die zich aanmelden bij Adri van Schie (voorzitterkerkrentmeesters@protestantschipluiden.nl). Over enkele weken zullen de palen waar het dak van de fietsenstalling op rust vervangen worden; de ondereinden zijn verrot. In het voorjaar zijn er een aantal nieuwe ambtsdragers verkozen. Na overleg met hen is besloten om nog niet tot bevestiging over te gaan, maar te wachten tot een moment dat het veilig genoeg geacht wordt om het te doen en liefst met een kring van gemeenteleden erbij. We zien er reikhalzend naar uit! De kerkenraad is voornemens om buiten de kerk een spandoek te plaatsen met een korte bemoedigende tekst en de vermelding dat de kerkdiensten te volgen zijn via kerkomroep. Achter de schermen wordt er uitgeprobeerd om ook videobeelden van de kerkdienst uit te kunnen zenden, maar dat verkeert op dit moment nog in een testfase. We laten het weten als daar meer over bekend is. Voor de Pinksteren wordt gedacht over een leuke buitenactiviteit met de kinderen. En er zijn al voorbereidingen gaande voor de uitvliegdienst van groep 8 (gepland in juli). Zo wordt er al een beetje vooruit gekeken naar hoe we in de toekomst kerkdiensten kunnen houden, maar we moeten voorzichtig blijven. We zijn heel dankbaar voor de medewerking van
allerlei vrijwilligers om in deze tijd toch een en ander mogelijk te maken. Fijn dat dat kan!
ds. E. Dibbets-van der Roest
terug

Viering Dorpskerk

Dorpskerk, zondag 12 december
10.00 uur        Ds. Renske Oldeboom

Orde van dienst 


Lees de aangescherpte regels onder het kopje Covid 19. We zitten op 1,5 meter van elkaar met steeds een bank ertussen, zo is er ruimte voor maximaal 66 personen.

Kerkomroep, luisteren en kijken, klik hier 

Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.