Kidspraise

Het kindernevendienstproject gaat over de voorouders van Jezus. (Zie uitleg kindernevendienstproject.)
Tijdens de kidspraise vertellen we over Juda. Juda krijgt van zijn vader Jakob een zegen mee. Hij spreekt de belofte uit van een koning die over alle volken zal heersen. Wie zal hij bedoelen? Dat gaan de kinderen ontdekken.
Met de kinderen gaan we zingen, springen en knutselen. Daarnaast krijgen ze een mooi geschenk voor de komende advent periode.

Kindernevendienst Adventproject
Het thema van het kindernevendienst-advent-project is dit jaar: ‘Volg de ster!’
We lezen samen met de kinderen een aantal verhalen uit het Oude Testament, over voorouders van Jezus die genoemd worden in het Matteüs-evangelie. De rode draad wordt daarbij gevormd door de wijze mannen uit het oosten die op zoek zijn naar de pasgeboren koning van de Joden. In de heilige boeken van de Joden ontdekken zij – en de kinderen – steeds meer over deze koning.
Matteüs is naast Lucas de enige evangelist die vertelt over de geboorte van Jezus. Maar eerst vertelt hij iets over de familie waar Jezus van afstamt: de familie van aartsvader Abraham en koning David. In totaal noemt Matteüs drie keer veertien generaties van Abraham tot Jezus, die allemaal bij een bepaalde periode in de geschiedenis van Israël horen.
Met de lange lijst van voorouders maakt Matteüs duidelijk dat Jezus helemaal bij Israël hoort, en dat de Joodse heilige boeken al veel over hem vertellen. Sommige personen in de lijst hebben nog een extra betekenis: de verhalen over hen kunnen al iets laten zien over wie Jezus is en wat hij gaat doen. Als een ster wijzen ze de weg naar het kind Immanuel, ‘God is bij ons’.
Voor het moment in de kerk wordt er iedere zondag een filmpje vertoond. In de filmpjes volgen we de wijzen op hun zoektocht naar bijzondere sterren, die hen uiteindelijk bij de pasgeboren Jezus brengen.
Ook hangt er in de kerk een sterrenslinger. Als u goed kijkt kunt u op de sterren de namen van de voorouders van Jezus zien. De voorouders over wie we het op een adventzondag gaan hebben, hebben een extra grote ster. Bij binnenkomst is deze ster dichtgevouwen. Door hem open te vouwen ontdekken de kinderen over wie het die zondag gaat.
De eerste adventzondag begint met een kidspraise. De kinderen maken hier kennis met het project en de sterrenslinger. Vanaf zondag 8 december wordt het project iedere week met de kinderen tijdens het kindermoment in de kerk besproken.
terug

Viering Dorpskerk

Dorpskerk, zondag 12 december
10.00 uur        Ds. Renske Oldeboom

Orde van dienst 


Lees de aangescherpte regels onder het kopje Covid 19. We zitten op 1,5 meter van elkaar met steeds een bank ertussen, zo is er ruimte voor maximaal 66 personen.

Kerkomroep, luisteren en kijken, klik hier 

Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.