Dorcas voedselpakkettenactie

In ruim zeshonderd supermarkten en in kerken, scholen en bedrijven in Nederland zamelen duizenden vrijwilligers voedsel en geld in voor de allerarmsten in Oost-Europa en Afrika. Het is onbegrijpelijk dat in een wereld waar zo veel welvaart is nog steeds miljoenen mensen hongerlijden. Mensen, onder wie ook veel kinderen, worden ziek, hebben weinig energie om te werken en komen soms zelfs te overlijden. Daar legt Dorcas zich niet bij neer. De internationale hulporganisatie uit Andijk roept Nederlanders op om samen in actie te komen. Met de Dorcas Voedselactie 2019 zamelt Dorcas voedsel en geld in. Het voedsel deelt Dorcas in voedselpakketten uit aan mensen die dit zelf niet kunnen kopen vanwege armoede, leeftijd, ziekte of beperking. Het geld besteedt Dorcas voor een deel aan de transportkosten van de voedselpakketten. Verder wordt het geld besteed aan voedselzekerheidsprojecten waarmee mensen in hun eigen levensonderhoud leren voorzien door een opleiding te volgen, een microkrediet aan te vragen of begeleiding te ontvangen op de arbeidsmarkt.

Bij ons in Schipluiden bij de Albert Hein staan vrijwilligers om u te vragen een pakket te doneren. Pakketten oplopend van € 5, -, €10, -, €15, -, € 20, - kunt u als voorbeeld zien bij de ingang in het schap. U hoeft dus zelf niets te kopen in de winkel. De producten worden later ingekocht. Ook is de mogelijkheid om voor het transport uw bijdrage te doneren. Direct na de voedselactie verwerken vrijwilligers in De Lier de goederen tot voedselpakketten. Deze worden vervolgens zo spoedig mogelijk getransporteerd en uitgedeeld aan de allerarmsten.
Meer informatie: www.dorcasvoedselactie.nl


Hartelijk voor uw steun!

Namens de samenwerkende kerken van Schipluiden,
Aria van Leerdam en Marian van der Vaart
 
terug

Viering Dorpskerk

Dorpskerk, zondag 12 december
10.00 uur        Ds. Renske Oldeboom

Orde van dienst 


Lees de aangescherpte regels onder het kopje Covid 19. We zitten op 1,5 meter van elkaar met steeds een bank ertussen, zo is er ruimte voor maximaal 66 personen.

Kerkomroep, luisteren en kijken, klik hier 

Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.