COVID regels Dorpskerk

Maximaal 60 bezoekers waarvan 6 personen vanwege hun functie kunnen aanwezig zijn in de kerk.
Gelukkig worden er wekelijks steeds meer mensen binnen onze gemeente tegen het Covid-19 virus gevaccineerd waardoor de kans op besmetting van de kwetsbaren onder ons sterk afneemt.
De kerkdiensten kunt u bezoeken onder de volgende voorwaarden en voorzorgsmaatregelen:
•Heeft u klachten die op een besmetting wijzen, blijf dan thuis. Dit geldt uiteraard ook als u de afgelopen dagen in contact bent geweest met een positief geteste persoon of personen.
•Vooraf aanmelden is niet nodig.
•Bij binnengaan van de kerk zal uw aanwezigheid genoteerd worden.
•In de kerk en ook in de hal houdt u zich aan de 1.5 meterregel, u gebruikt een mondmasker, en bij binnenkomst moet u uw handen ontsmetten.
•U krijgt een zitplaats aangewezen, leden uit één gezin mogen naast elkaar zitten.
•Als u plaats hebt genomen kunt u uw mondmasker afdoen.
•Jammer genoeg mag u nog niet zingen tijdens de kerkdienst, een groepje van 4 gemeenteleden zal namens u zingen.
•Na afloop van de dienst volgt u de aanwijzingen op om het kerkgebouw door de zijingang te verlaten, u doet het mondmasker weer op.
•Bij de uitgang staan twee offerblokken voor de collectes.
Wij wijzen u nadrukkelijk op uw eigen verantwoordelijkheid voor het bovenstaande en voor de overige aanwezige kerkgangers. Hoofdzaak is dat u de 1.5 meterregel steeds aanhoudt.
terug