Collectebonnen

Vanaf 2002 is de kerk  begonnen met  het uitgeven van collectebonnen in euro’s. Destijds stond de tenaamstelling nog op Herv. Kerk gereformeerde Gemeente. Door diverse omstandigheden en om kosten voor bankrekening uit te sparen heeft de kerkenraad besloten de rekening te centreren. Voor uw belasting-aangifte kan dit handig zijn. Als u voortaan collectebonnen besteld worden ze bezorgd door de dames Wil en Elise. Via een telefoontje of e mail/ Zie ook groene boekje,
Het betreffende bedrag kan gestort worden op NL08 RABO0146831527 o.v.v. collectebonnen.

De nummers van Wil Dijkshoorn 015-3809662 en Elise Neervoort ejneervoort@caiway.net of telefoonnummer 015 3809783.
Wij hopen als de kerkgang weer is toegestaan dat veel mensen gebruik gaan maken van deze mogelijkheid.
Hartelijke groeten. Wil en Elise namens de kerkrentmeesters.
 
terug

Viering Dorpskerk

Dorpskerk, zondag 29 januari
10.00 uur       
Ds. E. Dibbets-van der Roest
Jeugddienst, orde van dienst klik hier

 
17.00 uur       
Ds. J. van den Berg-Meelis uit Leiden
Taizé viering

Orde van dienst, volgt nog

Kerkomroep, luisteren en kijken, klik hier 

Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.