Club 12+

Om de week op vrijdagavond is er club voor 12+ tieners. Wees welkom voor een goed gesprek, een
gezellige avond en heel veel plezier. We zullen met jullie weer de Bijbel induiken en nadenken over
onderwerpen die jullie bezig houden. Inloop om 19:30, start om 19:45.
De data voor het eerste halfjaar van de club in 2021: 17 september, 1 oktober, 15 oktober, 29 oktober, 12
november, 26 november, 10 december
Ben je erbij? Voor vragen bel of app Esther: 06 11922353

Club groep 6-7-8

Club  6-7-8 club gaat weer van start

Vrijdag 24 september zien we jullie graag van 19.00 uur tot 20.15 uur in Het Baken. We gaan jullie iets vertellen over het "loofhuttenfeest" en tevens ook een hut bouwen, maar hoe doe je dat?

Groetjes, De clubleiding
Dorien, Wil en Trudi

Viering Dorpskerk

Dorpskerk, zondag 31 oktober
10.00 uur        Ds. E. Dibbets-van der Roest
17.00 uur        Pastor C. Stok, Taizé viering
 
Dorpskerk, woensdag 3 november
19.30 uur        Ds. E. Dibbets-van der Roest, Dankstond

Geen maximum aan kerkbezoekers, er wordt wel geventileerd tijdens de viering

Kerkomroep, luisteren en kijken, klik hier 

Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.