Club 6-7-8

Met de club 6-7-8  hebben we gepraat over " vriendschap". Wat houd dat in? En hoe ging dat vroeger in de tijd van Jezus? Daarna zijn er vrienden armbandjes gemaakt.
De volgende clubavond is op 23 april , we beginnen dan om 18.45 uur.
Groetjes van Trudi, Dorien en Wil

   
 
terug

Viering Dorpskerk

Dorpskerk, 9 mei 2021
10.00 uur
Ds. D. Verboom uit Leiden
Orde van dienst, volgt nog

Dorpskerk, 13 mei 2021
09.30 uur Hemelvaartsdag
Ds. E. Dibbets-van der Roest
Orde van dienst, volgt nog

Kerkomroep, luisteren en kijken, klik hier 

Kerkbezoek tot maximaal 30 personen.

Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.