zaterdag 16 december 2023

Christmas Carols

Datum: 
 zaterdag 16 december 2023
Tijdstip: 
 16.00 uur
Locatie: 
 Dorpskerk Schipluiden

Ter voorbereiding op het aanstaande kerstfeest vindt op zaterdagmiddag 16 december a.s. om 16.00 uur een Festival of Carols and Lessons plaats in de Dorpskerk te Schipluiden. Net als vorig jaar zal het vocaal ensemble Gaudio uit Vlaardingen onder leiding van Wouter Blacquiere de (bekende en onbekende) Carols (advents- en kerstliederen) verzorgen. Ook zal er samenzang zijn. Na afloop zal het koor weer voor de Gluhwein zorgen in Het Baken.
U bent allen van harte welkom. De toegang is vrij, maar er zal aan de uitgang wel een collecte zijn ter bestrijding van de onkosten.
 

terug
 


Viering Dorpskerk

Dorpskerk, 21 april 2024 
10.00 uur ds. B. Schoone
uit Poeldijk
Orde van dienst klik hier

Kerkomroep, luisteren en kijken

U kunt u gave overmaken op:
Kerkrentmeesters van de 
Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de 
Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35