Wijziging Kerkbezoek per 2 april 2021

9 april 2021

In de vergadering van de Kerkenraad van 22 maart j.l. is besloten dat de kerkdiensten vanaf Goede Vrijdag 2 april 2021 weer open te stellen voor maximaal 30 bezoekers waarvan 6 personen vanwege hun functie aanwezig zijn.
Wij zijn ons doordrongen van het risico wat hier aan kleeft door een mogelijke Covid-19 besmetting, maar we zijn ook van mening dat de behoefte aan samen kerk zijn groot is.
Gelukkig worden er wekelijks steeds meer mensen binnen onze gemeente tegen het Covid-19 virus gevaccineerd waardoor de kans op besmetting van de kwetsbaren onder ons sterk afneemt.
De kerkdiensten kunt u bezoeken onder de volgende voorwaarden en voorzorgsmaatregelen:
•Heeft u klachten die op een besmetting wijzen, blijf dan thuis. Dit geldt uiteraard ook als u de afgelopen dagen in contact bent geweest met een positief geteste persoon of personen.
•Vooraf aanmelden is nodig, zoek hiervoor contact met Trudi Bouwmeester vóór zaterdagmiddag 12.00 uur per mail trudischotel@outlook.com
•Bij binnengaan van de kerk zal uw aanwezigheid genoteerd worden.
•In de kerk en ook in de hal houdt u zich aan de 1.5 meterregel, u gebruikt een mondmasker, en bij binnenkomst moet u uw handen ontsmetten.
•U krijgt een zitplaats aangewezen, leden uit één gezin mogen naast elkaar zitten.
•Als u plaats hebt genomen kunt u uw mondmasker afdoen.
•Jammer genoeg mag u nog niet zingen tijdens de kerkdienst, een groepje van 4 gemeenteleden zal namens u zingen.
•Na afloop van de dienst volgt u de aanwijzingen op om het kerkgebouw door de zijingang te verlaten, u doet het mondmasker weer op.
•Bij de uitgang staan twee offerblokken voor de collectes.
•Helaas is het gezamenlijk koffiedrinken nog niet mogelijk.
Wij wijzen u nadrukkelijk op uw eigen verantwoordelijkheid voor het bovenstaande en voor de overige aanwezige kerkgangers. Hoofdzaak is dat u de 1.5 meterregel steeds aanhoudt.
 
terug

Viering Dorpskerk

Dorpskerk, 25 april 2021
10.00 uur
Ds. E. Dibbets-van der Roes
Orde van dienst, volgt nog

Kerkomroep, luisteren en kijken, klik hier 

Kerkbezoek tot maximaal 30 personen. Reserveren via trudischotel@outlook.com

Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.