Bidden in de bioscoop van Monte Gordo

Alleen? Ver van huis, familie, vrienden, uw kerk? Zondags komen velen samen in bioscoop Mariani; op het pleintje in het centrum, naast de plaatselijke R.K.-kerk. Daar gebeurt het: de wekelijkse zondagse Nederlandstalige kerkdienst. Een ontmoeting van alle christelijke gezindten rond Gods woord. Feestelijk samenkomen, samen zingen, samen bidden en luisteren naar de prediking. Na de dienst, als u wilt, met koffie napraten op een van de terrassen. Op donderdag koffie- ontmoetingsochtend. En nu het mooie: ook u bent daar welkom. Als u wilt bent u nooit alleen.
Hoger dan het hemels blauw, reikt Uw goedheid en Uw trouw.
Stichting Oecumenische Geloofsgemeenschap Monte Gordo.
Website : www.kerkmontegordo.nl.
Facebook : Kerk Monte Gordo
Wekelijkse dienst: van 2e zondag in november tot 3e zondag in maart.
Contactadres: secretaris@kerkmontegordo.nl.
U kunt via vrijwel alle touroperators een reis naar Monte Gordo boeken. Graag wijzen we u er op dat onze kerk speciaal genoemd wordt in het reisprogramma van “Goed Idee reizen”.
 
terug

Viering Dorpskerk

Dorpskerk, 28 juli 2024
10.00 uur Mevr. Ds. S. van der Hoek 
uit Naaldwijk


Kerkomroep, luisteren en kijken

U kunt u gave overmaken op:
Kerkrentmeesters van de 
Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de 
Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35