Beroepingswerk

Prioriteit heeft het vinden van een ambulante/vervangende predikant voor een aantal uren/dagen in de week. Hij/zij kan de lopende zaken in de gemeente oppakken. Gesprekken met een aantal kandidaten hiervoor zijn gaande en we hopen zo snel mogelijk iemand hiervoor te kunnen aanstellen.
Daarnaast is er contact met een predikant die de taak van consulent op zich gaat nemen. De consulent bemoeit zich niet met de dagelijkse gang van zaken binnen de gemeente, maar helpt de Kerkenraad in het proces van het beroepingswerk. Aangezien we hier niet veel ervaring (meer) mee hebben, is dit een welkome aanvulling.
Ondertussen wordt er in samenspraak met de Classis bekeken en berekend voor hoeveel uren/dagen onze gemeente uiteindelijk een predikant kan en mag beroepen. De kerkrentmeesters hebben hier een belangrijke rol in, omdat het voor een groot gedeelte over financiële draagkracht gaat.
Tot slot zijn een aantal mensen binnen onze gemeente bereid gevonden om alvast een profielschets te maken. Hierin komt niet alleen te staan wat wij van een toekomstig te beroepen dominee verwachten, maar ook hoe onze kerkelijke en burgerlijke gemeente eruitziet.
Al met al zijn de eerste stappen om te komen tot voordracht/beroeping van een nieuwe predikant gezet. Zodra er meer concreet is m.b.t. vervangend predikant en consulent, laten we dit weten.
De Kerkenraad
 
terug