Belijdeniscatechese 2023

Ja’ zeggen om bij Jezus te willen horen. ‘Amen’ zeggen op je doop. Volwaardig lid worden van de kerk. Wat houdt dat in? Moet ik het dan overal mee eens zijn? Ben ik dan ergens toe verplicht?

Voordat je in de kerk belijdenis doet van je geloof, is het goed om over dit soort vragen na te denken.
Wie overweegt om geloofsbelijdenis te doen, of daar vragen over heeft, die kan contact opnemen met ds. Dibbets (tel. 015-3808255, e-mail: predikant@protestantschipluiden.n of via WhatsApp 06-21976875).
Praat er ook eens met anderen over en nodig hen uit om hetzelfde te doen. Wie weet kan er een groepje gevormd worden, maar ook met twee of drie kunnen we starten! De start zal zijn op 25 januari 2023.
terug

Viering Dorpskerk

Dorpskerk, 10 december 2023
10.00 uur 
Ds. K. Hage uit 's Gravenzande
 
Kerkomroep, luisteren en kijken, klik hier 
Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.