Beleidsplan Gemeente en Diaconie

Beleidsplan Gemeente
Protestantse Gemeente Schipluiden

In de kerkenraadsvergadering van 28 juni 2021 heeft de kerkenraad besloten om het beleidsplan 2017 -2020 nog twee jaar van kracht te laten zijn. 
Klik op de link voor het lezen en/of downloaden van het Beleidsplan 2017-2020

Beleidsplan 2017-2020 Protestantse Gemeente Schipluiden

Addendum Beleidsplan Toegankelijk & Hecht 2017-2020
 
Beleidsplan Diaconie 2020 - 2025
Protestantse Gemeente Schipluiden

Beleidsplan Diaconie 2020 - 2025
terug

Viering Dorpskerk

Hemelvaartsdag, donderdag 26 mei 2022
09.30 uur, Dorpskerk
Ds. J. Henzen, Wateringen

Orde van dienst, klik hier
 
zondag 29 mei 2022
10.00 uur, Dorpskerk 
Ds. C.M. Schreuder, Maassluis

Kerkomroep, luisteren en kijken, klik hier 

Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.