Beleidsplan Gemeente en Diaconie

Beleidsplan Gemeente
Protestantse Gemeente Schipluiden

In de kerkenraadsvergadering van 28 juni 2021 heeft de kerkenraad besloten om het beleidsplan 2017 -2020 nog twee jaar van kracht te laten zijn. 
Klik op de link voor het lezen en/of downloaden van het Beleidsplan 2017-2020

Beleidsplan 2017-2020 Protestantse Gemeente Schipluiden

Addendum Beleidsplan Toegankelijk & Hecht 2017-2020
 
Beleidsplan Diaconie 2020 - 2025
Protestantse Gemeente Schipluiden

Beleidsplan Diaconie 2020 - 2025
terug

Viering Dorpskerk

Dorpskerk, 10 december 2023
10.00 uur 
Ds. K. Hage uit 's Gravenzande
 
Kerkomroep, luisteren en kijken, klik hier 
Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.