Beleidsplan Gemeente en Diaconie

Beleidsplan Gemeente
Protestantse Gemeente Schipluiden

Klik op de link voor het lezen en/of downloaden van het Beleidsplan 2017-2020


Beleidsplan 2017-2020 Protestantse Gemeente Schipluiden

 
 
Beleidsplan Diaconie
Protestantse Gemeente Schipluiden
            
                                              Beleidsplan 2015 -2020
 
                                              Omzien naar elkaar !

Motivatie;
Met als basis het algemeen christelijk geloof heeft de Diaconie als uitgangspunt zichzelf en anderen te motiveren om te zien naar anderen welke zich op vele manieren in de ruimste zin van het woord op hun pad komen.
De Diaconie zet eigen middelen in en probeert middelen te verkrijgen om die steun te kunnen verlenen.
Daarnaast zet zij zich in tot begeleiding en ondersteuning ter bevordering van het Christelijk geloof.
Dit binnen de kaders van verantwoord beheer en welke de Kerkorde Protestantse Kerk in Nederland  mogelijk is. 
Verwezenlijking;
In de praktijk betekend dit dat de Diaconie een groot aantal taken aanstuurt begeleid en ondersteund.
Het mede ondersteunen van het avondmaal zowel in de kerk als in het verzorgingshuis Akkerleven als invidueel voor mensen welke dit niet op de gebruikelijke plaatsen meer kunnen.
Het mogelijk maken dat mensen individueel kerkdiensten kunnen volgen via "kerkomroepsystemen"en dit ook ondersteunen en begeleiden.
Mensen welke om redenen niet zelfstandig de diensten zelfstandig kunnen bezoeken deze van en naar de kerk begeleiden.
Mensen bezoeken e.v.t. proberen noden te ledigen en  anderen te motiveren dit ook te doen.
Organiseren van activiteiten voor zowel jongeren als ouderen dit om de verbondenheid met elkaar te vergroten en mogelijk eenzaamheid te verminderen
Hier onder valt o.a. ook  vakantie groeten sturen kertst en paasattenties koffieochtenden en schrijven voor gevangenen.
Inzamelen gelden via collecten in de kerk als ook andere zaken als cardridges, mobieltjes kaarten en ondersteuning interkerkelijke akties zoals Versoberingsmaaltijd en Dorcas  aktie bij AH om met deze verkregen middelen anderen zowel op geestelijk als materieel  te ondersteunen dit meestal gerealiseerd via grotere maatschappelijke organisaties welke in principe allen ANBI gecertificeerd zijn.
Hier onder vallen ook de middelen  welke via  de eigendommen van de diaconie wordt gegenereerd.
Ook verdiept de diaconie  zich in de doelen en de effectiviteit van deze grotere maatschappelijke organisaties.
Dit betreft zowel plaatselijk, regionale, landelijk als wereld omvattend werkende organisaties.
De eigen organisatie beheren als ook de eigendommen dit op een manier dat de zowel de taak van de diaconie als de diaconie niet worden geschaad.
Dit betekend ook verhuur en onderhoud van gebouwen en land  als ook bewaken dat de belangen van de diaconie niet worden bedreigd.
Dit betekend dus ook kontakt met burgerlijke, geestelijke  en maatschappelijke organisties als ook volgen van diverse educaties om taken te kunnen uitvoeren.
 
terug

Viering Dorpskerk

Dorpskerk, 9 mei 2021
10.00 uur
Ds. D. Verboom uit Leiden
Orde van dienst, volgt nog

Dorpskerk, 13 mei 2021
09.30 uur Hemelvaartsdag
Ds. E. Dibbets-van der Roest
Orde van dienst, volgt nog

Kerkomroep, luisteren en kijken, klik hier 

Kerkbezoek tot maximaal 30 personen.

Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.